PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

10.08.2021SPRAWY KADROWE
Pracownik z dniem 26.08.2021 odchodzi na emeryturę. Pracuje w dwóch szkołach. Czy należy mu się odprawa emerytalna jednocześnie w dwóch placówkach?

Jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia pracownik będzie spełniał warunki uprawniające do emerytury, a ponadto w tym samym dniu rozwiąże obydwa stosunki pracy to wyjątkowo odprawę emerytalną otrzyma od obydwu pracodawców, zgodnie z art. 921 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. (red. K. Baran, Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1–113, WKP 2020). 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych