PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

16.09.2021SPRAWY KADROWE
Jak powinien wyglądać regulamin wynagradzania w społecznej publicznej szkole muzycznej pracowników niepedagogicznych?  

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych u danego pracodawcy ustala warunki wynagradzania za pracę oraz może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania (art. 772 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). W regulaminie można zawrzeć widełki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach, a także – jeśli mają przysługiwać inne składniki wynagrodzenia lub inne świadczenia – zasady ich przyznawania, uprawnionych pracowników, np. poprzez wyliczenie stanowisk lub funkcji, wysokość tych składników w sposób umożliwiający ustalenie, że po spełnieniu jakichś konkretnych warunków regulaminowych przysługuje dany składnik w określonej wysokości.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych