PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

17.11.2021SPRAWY KADROWE
Nauczycielka przebywała na urlopie bezpłatnym, który trwał od 24.11.2018 r. do 30.06.2020 r. Od 01.07.2020 r. do 08.12.2020 r. była na zwolnieniu lekarskim (ciąża). Od 09.12.2020 r. do 07.12.2021 r. była na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Jesteśmy szkołą niepubliczną, zatrudniamy nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy ze zwiększonym wymiarem urlopu do 56 dni. Pracownik jest zatrudniony na stałe i ma 10/18 etatu. Jak wyliczyć, ile dni urlopu należy się nauczycielowi po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim?

Zgodnie z art. 1552 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), wymiar urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabywa prawo przed urlopem bezpłatnym, nie ulega zmniejszeniu w roku rozpoczęciu tego urlopu (za 2018 r. przysługiwał w wymiarze 56 dni); urlop wypoczynkowy nie przysługuje za 2019 r., ponieważ 1 stycznia pracownik nie nabył prawa do tego urlopu z powodu korzystania przez cały rok z urlopu bezpłatnego (art. 174 § 2 w zw. z art. 153 § 2 KP); w roku powrotu z urlopu bezpłatnego (za 2020 r.) urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia do końca roku kalendarzowego po urlopie bezpłatnym: 6/12 (lipiec–grudzień) * 56 dni = 28 dni. Z kolei urlopy macierzyński i rodzicielski nie wpływają na wymiar urlopu wypoczynkowego (art. 165 pkt 4 i art. 166 pkt 4 KN).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych