PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

18.11.2021SPRAWY KADROWE
Czy można zatrudnić studenta na umowę zlecenia na zastępstwo nauczyciela, który przebywa na miesięcznym zwolnieniu lekarskim? Zastępstwo będzie pełnił jako nauczyciel w ramach pełnego etatu na okres miesiąca, maksymalnie 2 miesięcy.

Student nie posiada kwalifikacji nauczyciela, a w związku z tym nie może zostać zatrudniony na stanowisku pedagogicznym do zastępowania nauczyciela. Takie rozwiązanie narusza szereg obowiązujących przepisów: art. 9 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 91b ust. 2 oraz ust. 2b w zw. z art. 10 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762); art. 13 ust. 6 pkt 2 i art. 14 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082). Jeśli natomiast dyrektor jest w stanie przekonać kuratora oświaty, że student posiada odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć z uczniami (w przedszkolu mogą to być tylko zajęcia rozwijające zainteresowania) oraz że zachodzi uzasadniony przypadek (np. brak możliwości zatrudnienia wykwalifikowanego nauczyciela), to może ubiegać się o zgodę kuratora oświaty na zatrudnienie takiej osoby na stanowisku niepedagogicznym na czas określony uzgodniony z kuratorem (art. 15 PO).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych