PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

18.11.2021SPRAWY KADROWE
Od przyszłego roku zostanie przyznana dotacja na ucznia niepełnosprawnego. Czy można w ramach realizacji zajęć specjalistycznych zatrudnić dodatkowo nauczyciela na umowę zlecenia na zajęcia wspomagające, który pracuje w naszej szkole na umowę o pracę w niepełnym wymiarze zajęć?

Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne, ponieważ pracownik w ramach dodatkowej umowy nadal wykonywałby pracę tego samego rodzaju – pedagogiczną. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2000 r. (II UKN 523/99) zatrudnianie pracowników poza normalnym czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych przy pracach tego samego rodzaju co objęte stosunkiem pracy stanowi obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych oraz przepisów dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne. W odniesieniu do nauczyciela niepełnoetatowego powierzenie kolejnych godzin zajęć na stanowisku pedagogicznym stanowi zwiększenie wymiaru zatrudnienia pracowniczego.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych