PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

18.11.2021SPRAWY KADROWE
Czy można zatrudnić w szkole pracownika na zastępstwo do miesiąca lub 2 miesięcy jako pomoc w świetlicy szkolnej na umowę zlecenia?  

Takie rozwiązanie jest dopuszczalne, gdy pracownik niepedagogiczny nie będzie wykonywał zadań w warunkach typowych dla zatrudnienia pracowniczego, a więc gdy nie będą mu wydawane polecenia co do miejsca i czasu świadczenia pracy ani sposobu jej wykonywania (art. 22 § 1 – §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). Z pytania nie wynika, aby pomoc w świetlicy szkolnej mogła samodzielnie decydować o zasadach wykonywania zadań, nie można więc stwierdzić, czy możliwe jest odstępstwo od zawarcia umowy o pracę.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych