PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

17.12.2021SPRAWY KADROWE
Czy należy naliczyć pracownikowi koszty uzyskania przychodu, jeśli był przez cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim? Przez 18 dni zwolnienie było wypłacane przez zakład pracy, a przez 13 dni – przez ZUS.

Odpowiedź jest uzależniona od rodzaju świadczenia wypłaconego przez pracodawcę. Jeśli pracownikowi wypłacono wynagrodzenie chorobowe, to stanowi ono przychód ze stosunku pracy, co wymaga zastosowania kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz art. 12 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.). Jeśli natomiast pracodawca wypłacił pracownikowi zasiłek chorobowy, a więc przez cały miesiąc pracownik nie uzyskał przychodu ze stosunku pracy (nie są nim świadczenia z ubezpieczenia społecznego), to nie stosuje się kosztów uzyskania przychodu (pismo Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 2 lutego 2007 r., PO-II/423/74/EF/06).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych