PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

30.12.2021SPRAWY KADROWE
Będziemy zatrudniać nauczyciela emeryta. Czy należy mu się 20% dodatku stażowego, który już nabył (ma udokumentowany staż 40 lat), czy odbywa u nas w szkole nowy staż? Obecnie ma 67 lat.

Dodatek stażowy liczony jest wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, w wysokości określonej przez przepisy prawa pracy. Nie ma znaczenia, czy pracownikiem jest emeryt. Jeżeli decydują się Państwo na zatrudnienie emeryta, muszą się Państwo liczyć z tym, że będzie mu przysługiwał dodatek stażowy w maksymalnej wysokości.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych