PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

05.12.2022SPRAWY KADROWE
Czy w ramach obowiązku zatrudniania specjalistów (jesteśmy przedszkolem niepublicznym) właściciel prywatnej poradni psychologiczno-pedagogicznej, a jednocześnie specjalista psycholog zatrudniony w placówce na 2 godz. tygodniowo, może wystawiać nam rachunek za usługę obejmującą wykonywanie zadań zgodnie z potrzebami naszej placówki? Jednocześnie wystawia nam rachunek za prowadzenie zajęć przez innych specjalistów (logopeda, terapeuta SI, itp.) wynikających z orzeczeń.

Powyższe rozwiązanie jest jedynie częściowo prawidłowe. Zgodnie z art. 42d ust. 14 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b i ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.), niepubliczne przedszkole ma obowiązek zatrudniania nauczycieli-specjalistów. Dopuszczalne umowy, jakie mogą być zawarte w niepublicznym przedszkolu wymienia art. 10a ust. 1 i ust. 2 KN. W tym zakresie istnieją tylko dwie możliwości, wymagające zawarcia umowy bezpośrednio z nauczycielem-specjalistą: umowa o pracę albo ewentualnie umowa cywilnoprawna, jeżeli specjaliści prowadzą zajęcia w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego (organu prowadzącego lub niepublicznego przedszkola oraz nauczyciela-specjalisty) nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy. Prawidłowe jest zawarcie umowy cywilnoprawnej i fakturowanie usług przez właściciela prywatnej poradni psychologiczno-pedagogicznej, które wykonuje osobiście w przedszkolu jako nauczyciel-specjalista. Fakturowanie usług wykonanych przez pozostałych specjalistów przez właściciela poradni nie spełnia wymogów z art. 42d i art. 10a KN, ponieważ osoby te są zatrudnione w zewnętrznym podmiocie, a nie w niepublicznym przedszkolu.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych