PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

08.08.2023SPRAWY KADROWE
Osoba ukończyła kierunek pedagogika o specjalności pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej oraz studia podyplomowe diagnoza i terapia integracji sensorycznej. Czy taka osoba może być zatrudniona w przedszkolu integracyjnym jako specjalista (pedagog specjalny)?

Odpowiedź jest oparta wyłącznie na informacjach zawartych w pytaniu i w świetle zapisów aktualnie obowiązującego – § 19a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz.1289 z późn. zm.) – § 24.

Przedszkole integracyjne to przedszkole, w którym wszystkie oddziały są oddziałami integracyjnymi (nie jest to przedszkole specjalne).

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolu integracyjnym posiada osoba, która ukończyła:

  1. jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  2. jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej, i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  3. jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej albo studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej.

Jeżeli wymieniona w pytaniu osoba ukończyła jednolite studia magisterskie (nie podano w pytaniu) na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej (tylko jeśli studia z terapii pedagogicznej były realizowane w ramach studiów z pedagogiki specjalnej, np. pedagogika specjalna – terapia i diagnoza pedagogiczna – proszę sprawdzić zapis na dyplomie, suplemencie do dyplomu) oraz studia podyplomowe diagnoza i terapia integracji sensorycznej to znaczy, że posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolu integracyjnym.

Warto tu zapoznać się z wyjaśnieniami Ministerstwa.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych