PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

16.10.2023SPRAWY KADROWE
Czy osoba z wykształceniem wyższym posiadająca tytuł magistra psychologii z przygotowaniem pedagogicznym oraz ukończone studia podyplomowe z zarządzania oświatą może być dyrektorem przedszkola niepublicznego (sprawować nadzór pedagogiczny)? Planowane jest zatrudnienie w wymiarze 20/40. Czy w momencie zawarcia umowy osoba ta rozpoczyna awans zawodowy zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie awansu zawodowego? Kto w tym przypadku może być mentorem dla takiej osoby?

Przepisy nie określają kwalifikacji wymagalnych wobec dyrektora przedszkola niepublicznego.

Zatem magister psychologii z przygotowaniem pedagogicznym oraz ukończonymi studiami podyplomowymi z zarządzania oświatą może być dyrektorem przedszkola niepublicznego (sprawować nadzór pedagogiczny).

Uważam, że ponieważ w przypadku dyrektorów przedszkoli publicznych jako wymóg ustanowiono posiadanie co najmniej stopnia awansu nauczyciela mianowanego (art. 62 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.) to przepisy aktualnie obowiązujące nie przewidują realizacji awansu dyrektora (również przedszkola niepublicznego) jako nauczyciela początkującego na stopień nauczyciela mianowanego.

W przypadku dalszych wątpliwości należy zwrócić się do kuratorium oświaty o wyjaśnienie.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych