PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

14.11.2023SPRAWY KADROWE
Jestem osobą fizyczną, która prowadzi niepubliczną szkołę podstawową – organem prowadzącym. Jednocześnie jestem nauczycielem WDŻ. Nie wiem jak ugruntować to prawnie. Nie mogę sama ze sobą podpisać umowy o pracę. Jak więc mam świadczyć pracę nauczyciela w szkole. Czy podpisać jakiś dokument mianowania? Powierzenia obowiązków jako dyrektor sam sobie? Pytam o to bo teraz jest kłopot dotyczący np. bonów na laptopa i nie wiem czy mi przysługują, a przecież jestem nauczycielem w starszych klasach.

Bon na laptopa przysługuje jedynie nauczycielom zatrudnionym w ramach stosunku pracy na dzień dnia 30 września 2023 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. z 2023 r., poz. 1369).  Osoba fizyczna prowadząca niepubliczną szkołę podstawową nie może siebie samej zatrudnić na umowę o pracę, ponieważ taka umowa byłaby nieważna (m.in. uchwałą SN z dnia 30 maja 1990 r., III CZP 8/90; wyrok SN z dnia 9 marca 1993 r., I CR 3/93; wyrok SN z dnia 23 marca 1999 r., II CKN 24/98; postanowienie SN z dnia 29 stycznia 2016 r., II CSK 231/14). W związku z tym nie jest uprawniona do otrzymania bonu. Organ prowadzący oraz jednocześnie dyrektor i nauczyciel nie wykonuje "pracy" tylko zadania dyrektora i nauczyciela w prowadzonej przez siebie szkole, bez nawiązywania ze sobą także umowy cywilnoprawnej, ani złożenia sobie samemu oświadczenia woli o "mianowaniu".

Z kolei udokumentowanie pełnienia funkcji kierowniczej może nastąpić w dowolny sposób, np. poprzez dokonanie  w tej sprawie zapisu w statucie; notatki, że od określonego dnia zajmuje stanowisko kierownicze i pedagogiczne, zaś prowadzenie zajęć jako nauczyciel potwierdza podpisem w dokumentacji przebiegu nauczania – § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., po. 1646 z późn. zm.).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych