PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

17.05.2024SPRAWY KADROWE
Dzień dobry Jestem dyrektorem placówek niepublicznych ( szkoły i przedszkola) proszę o informację, czy jeżeli w naszych placówkach organ prowadzący wprowadził pensum ( szkołą 25h, przedszkole 30h) a nauczyciele zatrudnieni są na KP, to czy godziny w ramach zastępstw za nieobecnego nauczyciela wykraczające ponad pensum (nie ponad 40h) powinny być dodatkowe zapłacone? Jeżeli tak, jak powinny być nazwane na liście płac- nadgodziny, godziny ponadwymiarowe?

Moim zdaniem nie powinny być dodatkowo płatne. Wprowadzenie pensum w szkole nie publicznej, przy jednoczesnym zatrudnieniu na podstawie kodeksu pracy nie zmienia bowiem norm czasu pracy, a jedynie wskazuje, że konkretne zadania w konkretnym wymiarze mają być wykonywane na danym stanowisku.

Jednak kwestię wynagrodzenia nauczycieli  zatrudnionych w szkołach niepublicznych pracodawca reguluje w regulaminie wynagradzania, na podstawie przepisów Kodeksu pracy i to tam może wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw zaproponować.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych