PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

22.05.2024SPRAWY KADROWE
Stowarzyszenie prowadzi 2 odrębne placówki niepubliczne- szkołę oraz przedszkole. Nauczycieli zatrudnia Stowarzyszenie , wskazując miejsce wykonywania obowiązków. Placówki są osobno rozliczane finansowo. Czy jest możliwe, by nauczyciele z jednej placówki zastępowali nauczycieli z drugiej, w przypadku zastępstw doraźnych? Czy jest możliwy zapis w umowie o pracę o takiej formie(podst.prawna)?

Jeśli w umowach o prace nauczycieli wskazana jest konkretna placówka, to nie ma możliwości doraźnych zastępstw między placówkami. Nie mają tu też zastosowania zapisy dotyczące doraźnych zastępstw z Karty Nauczyciela.

Zgodnie z art. 174 Kodeksu pracyjeśli w umowie o pracę wskazane jest tylko jedno miejsce pracy, to za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych