PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

Mój zawód - moja przyszłość

Zasoby - częściej dostrzegamy je u innych. Trudniej zaś przychodzi nam zauważenie własnych zasobów, predyspozycji zawodowych... Na konsekwencje nie trzeba długo czekać - najpierw przypadkowo wybrana szkoła średnia, później mało interesujący kierunek studiów. W efekcie frustracja związana z wykonywaniem nieciekawej pracy, która nie daje satysfakcji. Można temu zapobiec myśląc o swoim rozwoju zawodowym od najmłodszych lat. Im lepiej poznamy swoje zasoby, tym większa szansa, że wybierzemy odpowiedni zawód.

Odpowiadając na tego typu potrzeby Syntea S.A. we współpracy z Fundacją VCC opracowały innowacyjny materiał doradczo-informacyjny (MDI) wspomagający proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych.  MDI może być samodzielnie wykorzystywany przez uczniów i osoby dorosłe, ale wskazane jest wsparcie doradców zawodowych lub metodyków. Narzędzia zostały wypracowane podczas realizacji projektu Mój zawód moja przyszłość i są współfinansowane ze środków UE w ramach EFS.

W ramach podjętych działań powstała aplikacja multimedialna zawierająca informator i filmy o zawodach. Dla każdego zawodu został przygotowany szczegółowy opis. Ponadto w przejrzystej formie, graficznie przedstawiono ścieżki kształcenia zawodowego. Uzupełnieniem informacji o zawodach są 194 filmy. Krótkie, 10-minutowe produkcje, ukazujące czynności realizowane w zawodzie. W każdym filmie występuje osoba wykonująca na co dzień omawiany zawód, oraz uczeń uczący się zawodu. W produkcjach pokazane zostały rzeczywiste miejsca pracy przedstawicieli zawodów. Tak więc widz zobaczy „od kuchni” pracę górnika czy ortoptystki. Podstawę scenariuszy stanowią czynności zawodowe wykonywane na danych stanowiskach pracy zgodne z wytycznymi nowej podstawy programowej. Tym samym filmy są doskonałym narzędziem wzbudzania w młodych ludziach refleksji na temat własnej przydatności do zawodu.

Nakręcono filmy niemal o wszystkich zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 8.08.2014r. W MDI nie uwzględniono zawodów dla których nie wyodrębniono kwalifikacji, tj. plastyk, bibliotekarz, aktor cyrkowy, aktor scen muzycznych, muzyk, tancerz, oraz animator kultury.

Po zapoznaniu się z materiałem użytkownik ma możliwość wypełnienia ankiety, która pomoże ocenić  predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu. Następnie otrzymuje informację zwrotną na temat swojego dopasowania do zawodu, co może stanowić podstawę do dalszej diagnostyki w zakresie predyspozycji zawodowych. W przypadku młodych użytkowników narzędzia, warto zadbać o wsparcie doradcy zawodowego, ponieważ niektóre elementy MDI mogą być trudne w odbiorze. W związku z potrzebą współpracy z doradcą zawodowym podczas korzystania z MDI zorganizowano szkolenia na terenie całego kraju, których treścią jest wykorzystywanie MDI w praktyce. Pełny pakiet materiałów doradczo-informacyjnych w postaci aplikacji multimedialnej na 12 płytach DVD zostanie bezpłatnie przekazany w łącznej liczbie prawie 12 tyś. do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i poradni pedagogiczno-psychologicznych na terenie całego kraju. W celu wykluczenia ewentualnych błędów merytorycznych MDI przekazano do weryfikacji ekspertom zewnętrznym współpracującym z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz Izbą Rzemieślniczą w Opolu.

MDI ma za zadanie wspomagać proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych, oraz osób dorosłych uczących się lub planujących naukę. Analizując narzędzie należy stwierdzić, że jest jednym z pierwszych zawierających kompleksowe informacje na temat możliwości kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego po zmianach wprowadzonych w 2014r. i doskonale spełnia swoją rolę. Zdecydowanie warto je rekomendować do pracy z młodzieżą szkolną jako źródło rzetelnej wiedzy.

Marta Szczodrak, doradca zawodowy

 

Innowacyjny materiał doradczo-informacyjny (MDI) wspomagający proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych. MDI może być samodzielnie wykorzystywany przez uczniów i osoby dorosłe, wskazane jest jednak wsparcie doradców zawodowych lub metodyków. Narzędzia zostały wypracowane podczas realizacji projektu Mój zawód moja przyszłość i są współfinansowane ze środków UE w ramach EFS. MDI zawiera informator i filmy o zawodach. Dla każdego zawodu został przygotowany szczegółowy opis. Ponadto w przejrzystej formie, graficznie przedstawiono ścieżki kształcenia zawodowego. Uzupełnieniem informacji o zawodach są 194 filmy. Krótkie, 10 minutowe produkcje, ukazujące czynności realizowane w zawodzie. W każdym filmie występuje osoba wykonująca na co dzień omawiany zawód, oraz uczeń uczący się zawodu. W produkcjach pokazane zostały rzeczywiste miejsca pracy przedstawicieli zawodów. Tak więc widz zobaczy „od kuchni” pracę górnika czy ortoptystki. Podstawę scenariuszy stanowią czynności zawodowe wykonywane na danych stanowiskach pracy zgodne z wytycznymi nowej podstawy programowej. Tym samym filmy są doskonałym narzędziem wzbudzania w młodych ludziach refleksji na temat własnej przydatności do zawodu. 

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów