PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

ZMIANY W PRAWIE

30.10.2020Aktualności

DODATKOWO

Zmiany w Karcie Nauczyciela

W Biuletynie Informacji Publicznej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczony został projekt o numerze UD97 dotyczący zmian w Karcie Nauczyciela. Dokument ten nie zawiera jeszcze tekstu właściwego aktu prawnego, natomiast wskazuje założenia, jakie ta zmiana będzie realizować.

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych