PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

08.01.2019FINANSE I DOTACJE
Kontynuując wątek pytania: 1. Czy wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku opiekun dziecka niepełnosprawnego (w 5 grupach integracyjnych jest 16 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) w niepublicznym przedszkolu integracyjnym może być finansowane z subwencji dla dzieci niepełnosprawnych? wystarczy zapis w statucie: § 26 W przedszkolu mogą być zatrudniani inni pracownicy, których zadaniem jest pomoc nauczycielom w ich pracy dydaktyczno- opiekuńczo – wychowawczej. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Przedszkola.

Taki zapis w statucie pozwala na zakwalifikowanie osoby zatrudnionej na stanowisku „opiekun dziecka niepełnosprawnego” do osób realizujących zadania z zakresu kształcenia specjalnego, jeżeli oprócz określenia zakresu zadań przez dyrektora m.in. odnośnie do współpracy z nauczycielem (co jest analogiczne do wykonywania zadań pomocy nauczyciela), zgodę na zatrudnienie takiej osoby wyrazi organ prowadzący, gdy zadań dyrektora nie wykonuje osoba fizyczna będąca organem prowadzącym przedszkole –  § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz. U. z 2017 r., poz. 1578. Wówczas wynagrodzenie tej osoby może być finansowane z dotacji samorządowej z części naliczonej na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a, ust. 4 i ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów