PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

13.02.2019FINANSE I DOTACJE
Prowadzę niepubliczny dom wczasów dziecięcych. W takich miesiącach jak styczeń, luty, marzec (poza feriami) czy listopad jest mniej chętnych dzieci na pobyty, więc i przekazywane dotacje są mniejsze, a wydatki, zwłaszcza na media, większe (CO., prąd itp.). Czy mogę zapłacić za spływające faktury np. z kredytu, a potem zwrócić sobie te środki, jak spłynie dotacja?

Na podstawie art. 36 ust. 8 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm., refundacja (pokrycie przez organ prowadzący wydatku związanego z prowadzeniem jednostki oświatowej i następnie odebranie tej samej kwoty po otrzymaniu części dotacji samorządowej) jest dopuszczalna wyłącznie w sytuacji, gdy została wstrzymana wypłata dotacji w przypadkach enumeratywnie wymienionych w ww. ustawie. Ponieważ niedopuszczalne jest poniesienie wydatku przed otrzymaniem dotacji i następnie jego zrefundowanie z później otrzymanej dotacji samorządowej, środki na pokrycie faktur wymagalnych przed otrzymaniem dotacji musi zapewnić organ prowadzący w związku z odpowiedzialnością za działalność placówki (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.). O rozstrzygnięcie powyższego zagadnienia można zwrócić się do Regionalnej Izby Obrachunkowej, wnosząc o interpretację przepisów UoFZO, na podstawie art. 13 pkt 11 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, t.j. Dz. U. z  2016 r., poz. 561 z późn. zm., z zapytaniem o możliwość poniesienia wydatków przez organ prowadzący i następnie ich pokrycia z później otrzymanej transzy dotacji.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów