PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

14.02.2019FINANSE I DOTACJE
Jesteśmy niepublicznym domem wczasów dziecięcych, który rozpoczął działalność w lutym 2018 r. Pytanie dotyczy zapłaty faktury za meble wystawionej w lutym 2018 r. z terminem płatności na koniec sierpnia 2018 r., przedłużonym na naszą prośbę do 30 czerwca 2019 r. Meble to łóżka, szafy , komody, stoły do sal sypialnych, klas, jadalni. 1/3 należności zapłaciliśmy w 2018 r. Czy pozostałą cześć możemy zapłacić w obecnym roku z dotacji?

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm., dotacja samorządowa może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, poniesionych w roku budżetowym, na który dotacja została udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotyczą te zadania. W związku z tym opłacenie faktury, której termin zapłaty części ceny przypada w bieżącym roku kalendarzowym, jest dopuszczalne z dotacji na ten rok, natomiast na wypadek kontroli konieczne jest wykazanie faktu przesunięcia terminu zapłaty.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów