PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

26.03.2019FINANSE I DOTACJE
Piszecie Państwo, iż na podstawie art. 36 ust. 8 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm., refundacja (pokrycie przez organ prowadzący wydatku związanego z prowadzeniem jednostki oświatowej i następnie odebranie tej samej kwoty po otrzymaniu części dotacji samorządowej) jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy została wstrzymana wypłata dotacji w przypadkach enumeratywnie wymienionych w ww. ustawie. Ponieważ niedopuszczalne jest poniesienie wydatku przed otrzymaniem dotacji i następnie jego zrefundowanie z później otrzymanej dotacji samorządowej, środki na pokrycie faktur wymagalnych przed otrzymaniem dotacji musi zapewnić organ prowadzący – stowarzyszenie – w związku z odpowiedzialnością za działalność szkoły (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.). Przede wszystkim dotacja oświatowa jest dotacją roczną, a terminy, kiedy wpływa na konto placówki (prócz stycznia i grudnia), zależą od samorządu – dlaczego zatem twierdzicie Państwo, iż niedopuszczalne jest zasilenie konta bądź opłacenie faktury z konta innego, a następnie zrefundowanie tej kwoty z dotacji oświatowej, która wpłynęła na konto. Czy uważacie Państwo, że MEN, pisząc te artykuły, zastanawiał się nad interpretacją „refundacja” w innych przypadkach?

Dotacja samorządowa, pomimo jej przyznawania na rok, jest przekazywana w częściach. Jako środki publiczne jest wydatkowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm. Stanowisko o braku możliwości refundacji z dotacji wydatków poniesionych przez organ prowadzący przed otrzymaniem transzy dotacji podzielają inni specjaliści (https://www.gazetaprawna.pl/amp/992553,niepubliczne-jednostki-maja-klopoty-z-wydatkami-z-dotacji-oswiatowej.html). O rozstrzygnięcie powyższego zagadnienia można zwrócić się do  Regionalnej Izby Obrachunkowej, wnosząc o interpretację przepisów UoFZO, na podstawie art. 13 pkt 11 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, Dz. U. z  2016 r., poz. 561 z zapytaniem o możliwość poniesienia wydatku przez organ prowadzący i następnie ich pokrycia z później otrzymanej transzy dotacji.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów