PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

25.04.2019FINANSE I DOTACJE
Jako osoba fizyczna prowadzę przedszkole, które działa w budynku należącym do męża, przy czym budynek jest odrębną własnością męża, nie mamy rozdzielności majątkowej. Czy w opisanym przypadku mogę od męża wynajmować budynek i rozliczać z dotacji koszt najmu? Czy są jakieś rozstrzygnięcia sądów w tego rodzaju przypadkach?

Nowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w powyższym zakresie jest korzystne dla osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole (będącej jedynym dysponentem dotacji), której małżonek w majątku odrębnym posiada lokal wykorzystywany na działalność niepublicznego przedszkola na podstawie umowy najmu zawartej przez małżonków. W sytuacji braku rozdzielności majątkowej dochody z najmu takiego lokalu wchodzą w skład majątku wspólnego na podstawie art. 31 § 2 pkt 2 z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm. Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 21 lutego 2018 r., I SA/Łd 1064/17 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/09A003AE35) stwierdził, że skoro przepisy o wydatkowaniu dotacji nie zawierają ograniczeń odnośnie do podmiotu, od którego lokal może być wynajęty na działalność przedszkola, samo powoływanie się na przepisy k.r.o. nie stanowi podstawy pozbawienia prawa wydatkowania dotacji na koszt korzystania z lokalu stanowiącego wyłączną własność małżonka, któremu dotacja nie jest przyznawana. Wyrok został wydany na gruncie art. 90 ust. 3d pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm., a obecnie jego treść powiela art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm., czyli należy go uznać za aktualny także na gruncie obecnych przepisów.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów