PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

30.04.2019FINANSE I DOTACJE
W przypadku szkół niebędących szkołami specjalnymi limit wydatków na realizację innych zadań ponoszonych w ramach dotacji przekazanej na uczniów niepełnosprawnych obliczany jest indywidualnie dla każdej szkoły, na podstawie wskaźnika określonego wzorem zawartym w art. 35 ust. 5 pkt 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Czy ten limit możemy sami wyliczyć w trakcie roku, wydatkując dotację, a jeżeli tak, to jakie dane musimy pozyskać z gminy (lub z metryczki subwencyjnej)? Czy z Państwa wiedzy i doświadczenia limit ten będzie zbliżony do kwoty dotacji jak na ucznia zdrowego (tak jak w przedszkolach)?

Do wyliczenia wskaźnika „Winne” w danej szkole (wydatków poniesionych w danym roku budżetowym na realizację zadań innych niż na realizację zaleceń z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) konieczna jest znajomość wysokości wszystkich wydatków poniesionych z dotacji w danym roku budżetowym oraz różnych kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, a wymienionych we wzorze służącym do wyliczeń, z tego względu konieczne jest zwrócenie się do organu dotującego o ich podanie – art. 35 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm. Przepisy te obowiązują od 1 stycznia 2019 r., wyliczenia zostaną dokonane po zakończeniu roku, i dlatego aktualnie nie ma danych o wysokości tego wskaźnika. Natomiast ponieważ z uzasadnienia projektu ww. ustawy wynika, że dotacja naliczona na kształcenie specjalne powinna być przeznaczana na to kształcenie, wysokość innych wydatków powinna być zbliżona do wydatków z dotacji jak na zdrowych uczniów.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych