PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

06.05.2019FINANSE I DOTACJE
Czy z dotacji oświatowej można zorganizować w szkole niepublicznej basen terapeutyczny? Mamy już przygotowane pomieszczenie, wymurowaną nieckę i teraz chcielibyśmy to wykończyć, tzn. położyć płytki i zakupić urządzenie filtrujące wodę i inne urządzenia niezbędne do jego uruchomienia. Dodam, że basen będzie wykorzystywany do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Poniesienie powyższych wydatków z dotacji jest wątpliwe z tego względu, że może stanowić wydatek inwestycyjny, czyli ulepszenie budynku, skoro takie wykończenie i wyposażenie nie stanowi odtworzenia dotychczas istniejącego stanu technicznego, ale również może dojść do zwiększenia wartości budynku. Należałoby zasięgnąć opinii eksperta, czy ww. prace skutkują ulepszeniami. W razie odpowiedzi negatywnej organ prowadzący w związku z zapewnieniem warunków BHP może finansować remonty z dotacji oraz wyposażać placówkę w sposób służący uczniom, w tym z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli wydatki nie mają charakteru inwestycyjnego – art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. b i e ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych