PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

07.05.2019FINANSE I DOTACJE
Jakie wagi powinniśmy przyjąć do wyliczenia dotacji w 2019 r. dla ucznia gimnazjum specjalnego?

Stosowanie wag, które wymienia załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019, Dz. U. z 2018 r., poz. 2446, jest uzależnione od sytuacji konkretnej szkoły i sytuacji uczniów.  W szczególności może być konieczne stosowanie wag: P2 = 0,27 dla uczniów gimnazjum zlokalizowanego na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców; P36 = 1,00 dla uczniów dotychczasowych gimnazjów specjalnych; P40 = 0,04 dla uczniów dotychczasowych gimnazjów; P4 = 1,40 dla uczniów dotychczasowych gimnazjów specjalnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, którzy nie posiadają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Pdla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych