PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

07.05.2019FINANSE I DOTACJE
Jakie wagi powinniśmy przyjąć do wyliczenia dotacji dla wychowanka ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego?

Przepisy art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm. nie przewidują istnienia jednostki oświatowej typu „ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny”, a w konsekwencji przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019, Dz.U. z 2018 r., poz. 2446, nie określają wag dla jej wychowanków. W związku z tym o sposób dotowania takiej jednostki należałoby zwrócić się z zapytaniem do MEN-u.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych