PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

20.05.2019FINANSE I DOTACJE
Co oznacza w SIO: nieperiodyczne składniki wynagrodzenia. Rozliczając dotację, gdzie wykazać tzw. wczasy pod gruszą oraz ekwiwalent za odzież?

Nieperiodycznych składników wynagrodzenia nie wymienia art. 8 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1900 z późn. zm. W związku z tym należy je rozumieć w sensie potocznym jako występujące w różnych odstępach czasu, a także niepowtarzające się (https://sjp.pwn.pl/szukaj/nieperiodyczny.html), czyli przykładowo odprawy, nagrody, premie, które nie mają stałego charakteru, jakieś inne jednorazowe lub nieregularnie wypłacane składniki wynagrodzenia wynikające ze statutu lub umowy o pracę w danej niepublicznej placówce.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych