PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

04.06.2019FINANSE I DOTACJE
W styczniu br. otrzymaliśmy z wydziału edukacji pismo w celu potwierdzenia w Ministerstwie Edukacji Narodowej liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2018/2019 uczących się w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych/dotowanych przez Miasto Skierniewice i wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2018 r.). Nie zauważyliśmy na tym druku jednej rzeczy: że nie jest zaznaczony fakt, iż od września 2018 r. spełniamy ustawowe warunki bycia małą szkołą. I dlatego dotacja, którą teraz otrzymaliśmy, jest na dużą szkołę. Czy jest prawna możliwość złożenia korekty tej weryfikacji i otrzymania dotacji na małą szkołę?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić poprawność wpisów w SIO, czy wynika z nich posiadanie statusu małej szkoły, i w razie błędów należy skorygować wpisy na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1900 z późn. zm. Następnie należy zwrócić się do organu dotującego z informacją o sprostowaniu poprzedniego pisma, wskazując, że powinna być w nim zaznaczona rubryka dotycząca małej szkoły, powołując się na wpisy w SIO, które potwierdzają ten stan faktyczny, oraz należy w związku z tym zwrócić się o skorygowanie naliczania dotacji od września 2018 r. Taka korekta może również nastąpić za bieżący rok kalendarzowy w ramach rozliczenia rocznego dotacji, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm. Jeśli organ nie będzie chciał dobrowolnie wypłacić należności za 2018 r. lub za bieżący rok najpóźniej w związku z rocznym rozliczeniem dotacji za 2019 r., pozostanie jej dochodzenie na drodze sądowej – art. 47 UoFZO.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych