PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

29.06.2019FINANSE I DOTACJE
Czy prezes lub członek zarządu spółki będacej organem prowadzącym szkołę może być zatrudniony jako Dyrektor tej szkoły i pobierać wynagrodzenie z dotacji?

Jeżeli organ prowadzący - spółka jest osobą prawną (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną), osoby pełniące funkcje w jej organach (np. prezes lub członek zarządu) mogą zostać zatrudnione na stanowisku dyrektora niepublicznej szkoły przez ten organ i pobierać wynagrodzenie z dotacji samorządowej za wykonywanie zadań dyrektora szkoły (art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm., wyrok WSA w Szczecinie z dnia 26 lutego 2015 r., I SA/Sz 1067/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych