PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

02.09.2019FINANSE I DOTACJE
W styczniu 2020 r. m.in. szkoły będą zobowiązane rozliczyć oddzielnie dotację na kształcenie specjalne. Wydatki, które nie wynikają wprost z orzeczeń, należy wyliczyć według wzoru określonego w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Kwotę, jaką będzie można rozliczyć, szkoły poznają dopiero w styczniu. Proszę o udzielenie informacji, w jaki sposób będzie wyglądało dokumentowanie tych wydatków. Czy trzeba będzie do kontroli okazać faktury? Jeżeli tak, to czy należy cofnąć się do początku roku i wybierać faktury, które będą stanowiły tzw. pozostałe wydatki? A co z podatkową księgą przychodów i rozchodów? Przecież wydatki nieopłacane z dotacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Sposób rozliczania dotacji określa uchwała organu dotującego, która może wymagać gromadzenia i okazania w toku kontroli wydatkowania dotacji faktur, rachunków, potwierdzeń przelewów itp. W związku z tym należy się zapoznać z odpowiednią uchwałą. Ponieważ rozliczenie dotacji dotyczy wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym, należy zgodnie z uchwałą gromadzić wymaganą dokumentację dotyczącą takich wydatków od początku roku (art. 35 ust. 3, art. 36 ust. 1, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.). Organ dotujący co do zasady nie powinien żądać okazania do kontroli podatkowej księgi przychodów organu prowadzącego poza przypadkiem np. podejrzeń, że ten sam wydatek mógł zostać podwójnie sfinansowany z różnych źródeł – np. przez rodziców oraz został jednocześnie wykazany jako poniesiony z dotacji (art. 36 ust. 1 i 2 UoFZO).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych