PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

02.09.2019FINANSE I DOTACJE
Jestem organem prowadzącym trzech przedszkoli w jednej gminie. Każde przedszkole jest w innej lokalizacji i ma odrębne wpisy. Czy mój limit wynagrodzenia jako organu prowadzącego pełniącego funkcję dyrektora liczymy odrębnie dla każdego przedszkola? Czy muszę połączyć limit dla trzech placówek?

Od dnia 1 stycznia 2020 r. maksymalny limit wynagrodzenia dyrektora przedszkola, finansowanego z dotacji samorządowej będzie uzależniony od wymiaru czasu pracy przeznaczanego na kierowanie daną placówką (art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a stawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.). Dopuszczalne więc będzie pobieranie wynagrodzenia z dotacji odrębnie za kierowanie każdą placówką, natomiast zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego ta sama osoba nie może pracować w trzech placówkach na pełen etat, ponieważ nie może wykonywać zadań przez 24 godziny dziennie oraz równocześnie na rzecz więcej niż jednej z nich. Od nowego roku kalendarzowego konieczne będzie więc dokumentowanie pracy na stanowisku dyrektora w sposób pozwalający przeliczyć, w jakim wymiarze zadania są wykonywane w każdym przedszkolu, w odniesieniu do norm czasu pracy pracowników (8 dziennie, 40 tygodniowo), aby te proporcje odnieść do maksymalnego ustawowego limitu. Takie ograniczenia nie obowiązują do końca bieżącego roku kalendarzowego.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych