PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

15.02.2020FINANSE I DOTACJE
Zgodnie z art. 35 ust 2b ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynagrodzenie osoby fizycznej, która w tym samym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce otrzymuje jednocześnie wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i aa, nie może łącznie przekroczyć wysokości określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a. Czy to oznacza, że prowadząc kilka przedszkoli jako osoba fizyczna mogę z każdego przedszkola pobierać wynagrodzenie za pełnienie zadań dyrektora w każdym przedszkolu w wysokości limitu?

Przepis art. 35 ust. 2b ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 17 nie dotyczy sytuacji przedstawionej w pytaniu, tylko przypadku, gdy ta sama osoba w jednej niepublicznej placówce oświatowej pełni funkcję dyrektora oraz przykładowo dodatkowo nauczyciela, specjalisty itp.; wówczas maksymalny limit wynagrodzenia finansowanego z dotacji za wykonywanie wszystkich zadań na różnych stanowiskach w jednej niepublicznej placówce oświatowej nie może przekraczać ustawowego limitu przewidzianego na wynagrodzenie jednej osoby.

Osoba prowadząca kilka przedszkoli z dotacji przyznanej na każde z nich nie może otrzymać wynagrodzenia w wysokości maksymalnego limitu ustawowego, a tylko według przeliczenia liczby godzin wykonywania zadań na rzecz każdego z nich według zasad dotyczących pracowników. Przykładowo praca na rzecz czterech przedszkoli w wymiarze po 10 godzin tygodniowo w każdym z nich uprawnia do pobrania wynagrodzenia z dotacji w każdym przedszkolu w wysokości 10/40 – art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. aa w zw. z lit. a ufzo. Organ prowadzący musi być w stanie wykazać, w jakim wymiarze świadczy pracę na rzecz każdego z nich, i nie może tego samego czasu traktować jako przepracowanego we wszystkich przedszkolach równocześnie.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych