PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

17.02.2020FINANSE I DOTACJE
W związku z nowelizacją art. 35 ust. 2a i 2b zwracam się z zapytaniem, jak wyliczyć proporcję wynagrodzenia osobie pracującej na umowę zlecenie. Ile wynosi stawka godzinowa brutto? Ta pani pracuje raz 1,5, raz 3 godziny tygodniowo z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Osoba realizująca 1,5 lub 3 godziny tygodniowo na umowę zlecenie pracuje według przeliczenia dotyczącego czasu pracy pracownika w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym po odjęciu dni wolnych od pracy przypadających w tym okresie, zgodnie z art. 35 ust. 1 lit. a i ust. 2a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 17 w zw. z art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm. Wyliczenie takie powinno być dokonywane dla 4-miesięcznych okresów w danym roku kalendarzowym, a w uproszczeniu można przyjąć odniesienie do etatu pracowniczego 1,5/40 i 3/40 i powierzyć nauczycielowi w ciągu 4 miesięcy łączną liczbę godzin, jaką z uwzględnieniem dni wolnych od pracy przepracowałaby osoba zatrudniona na umowę o pracę. W odniesieniu do proporcji 1,5/40 i 3/40 przelicza się maksymalne wynagrodzenie, które może zostać finansowane z dotacji samorządowej w roku kalendarzowym.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych