PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

13.05.2020FINANSE I DOTACJE
Czy osoba fizyczna prowadząca przedszkole niepubliczne może korzystać z tarczy antykryzysowej? Chodzi o zwolnienie z płacenia ZUS-u przez trzy miesiące czy pożyczkę 5000 zł z PUP? Osoby zatrudnione do pracy umowy mają podpisane z przedszkolem, które otrzymuje dotację.

Płatnik składek ZUS (pracodawca) osób świadczących pracę w przedszkolu może skorzystać ze zwolnienia z ich składek ZUS na zasadach określonych w art. 31zo ust. 1 i 1a oraz art. 31zp ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Organ prowadzący, który jest osobą fizyczną, jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 266 ze zm.) i może skorzystać z rozwiązań antykryzysowych zastrzeżonych w ramach tzw. tarcz antykryzysowych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacenia własnych składek ZUS (art. 31zo ust. 2 i art. 31zp ww. ustawy), o ile m.in. spełni warunek wysokości przychodu 15 681 zł brutto w pierwszym miesiącu objętym wnioskiem, do którego wlicza się przychód z uzyskanej dotacji samorządowej na prowadzenie jednostek oświatowych.

Osobie fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole nie przysługuje natomiast pożyczka z Funduszu Pracy do 5000 zł, ponieważ z tego uprawnienia mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą (art. 15zzd ust. 1 ww. ustawy). Prowadzenie niepublicznego przedszkola nie jest natomiast działalnością gospodarczą, co wyraźnie wynika z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych