PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

24.06.2020FINANSE I DOTACJE
Działając jako przedszkole niepubliczne, chcielibyśmy zakupić meble do wyposażenia gabinetu wicedyrektora (dyrektor jest organem prowadzącym, więc nie dotyczy to zakupu dla organu) oraz chcielibyśmy wyposażyć pokój nauczycielski (stół, meble do aneksu kuchennego dla nauczycieli, szafy na dokumenty danej grupy). Czy takie wydatki mogą być sfinansowane z dotacji bez limitu, gdy pośrednio tyczą się wychowanków?

Jeżeli z mebli będą korzystali jedynie odpowiednio wicedyrektor i nauczyciele, chociażby z uwagi na brak wstępu dzieci do gabinetu wicedyrektora i pokoju nauczycielskiego, beneficjentami tych wydatków nie będą uczniowie dotowanego przedszkola. W związku z tym pomiędzy zakupem mebli do ww. pomieszczeń a realizowaniem zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na rzecz uczniów nie będzie istniał związek, czyli w szczególności niepubliczne przedszkole będzie należycie realizowało swoje zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze wobec dzieci bez korzystania z tych mebli (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2018 r., III SA/Wr 229/18; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2016 r. , III SA/Wr 696/15). Generalne przeznaczenie dotacji na wydatki związane z realizacją zadań danej niepublicznej placówki na rzecz uczniów wywodzone jest z treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 17. Nie będzie więc prawidłowe pokrycie tych wydatków z dotacji samorządowej, z uwagi na treść art. 35 ust. 1 UoFZO, a organ prowadzący powinien dokonać zakupu z innych środków finansowych zapewnianych przez siebie na działalność przedszkola w celu zapewnienia warunków jego działalności (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych