PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

31.08.2020FINANSE I DOTACJE
Ile od 1 września 2020 r. będzie wynosił limit wynagrodzenia brutto i netto za godzinę pracy dla zleceniobiorcy oraz ile będzie wynosił limit wynagrodzenia brutto/netto dla nauczyciela w placówce niepublicznej?

Ustawodawca nie określa maksymalnego limitu wynagrodzenia zleceniobiorcy ani pracownika w placówce niepublicznej. W tym zakresie zgodnych ustaleń dokonują strony umowy - zlecenie oraz umowy o pracę, odpowiednio zgodnie z art. 3531 w zw. z art. 735 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145) oraz art. 11 i art. 29 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320. Natomiast obowiązujące przepisy określają minimalne stawki wynagrodzeń osób świadczących pracę w placówce niepublicznej według zasad dotyczących ogółu zleceniobiorców i pracowników, które przy wynagradzaniu godzinowym zleceniobiorcy wynoszą 17 zł  brutto (11 zł netto), a minimalne miesięczne wynagrodzenie pełnoetatowego pracownika – 2600 brutto (1878 zł netto), zgodnie z § 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1778).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych