PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

30.10.2020FINANSE I DOTACJE
Prowadzimy niepubliczną poradnię, która prowadzi zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Dostajemy dotację z Urzędu Miasta. Czy prowadzący zajęcia terapeuta może wystawiać nam faktury za prowadzenie zajęć terapeutycznych, jeśli prowadzi własną działalność gospodarczą? Czy możemy rozliczyć taki koszt z dotacji z Urzędu Miasta? Czy terapeuci powinni być zatrudnieni tylko na umowę zlecenia lub umowę o pracę, żeby rozliczyć ich wynagrodzenie z dotacji ?

Odpowiedź jest uzależniona od kwalifikacji terapeuty. W przypadku, gdy jest nim nauczyciel to rozliczenie jego wynagrodzenia z dotacji na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej jest możliwe jedynie, gdy nauczyciel prowadzi tygodniowo nie więcej niż 4 godziny zajęć z uczniami oraz nie realizuje zadań w warunkach typowych dla stosunku pracy, do których należy jej świadczenie w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę oraz pod jego kierownictwem (art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, art. 22 § 1 - § 12 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, art. 750 w zw. z art. 734 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145). Jeśli jest to natomiast specjalista – pracownik niepedagogiczny to jego wynagrodzenie jako podmiotu zewnętrznego (przedsiębiorcy) za świadczone usługi na rzecz uczniów stanowi wydatek bieżący, który może być finansowany z dotacji bez względu na tygodniową liczbę godzin zajęć, na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2020 r., poz. 17.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych