PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

05.11.2020FINANSE I DOTACJE
Jako osoba fizyczna prowadzę publiczne przedszkole. Nie posiadamy kuchni, dlatego posiłki dla dzieci są dostarczane przez firmę zewnętrzną - catering. Czy rodzice mają obowiązek płacić za całą stawkę wyżywieniową określoną przez catering (przygotowanie oraz artykuły spożywcze – tzw. wsad do kotła)? Czy mają płacić wyłącznie za „wsad do kotła” jak w placówkach publicznych samorządowych?

Rodzice nie płacą całej opłaty za usługi cateringowe. Zgodnie z art. 52 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2020 r., poz. 17 oraz art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910, rodzice pokrywają jedynie koszt produktów spożywczych (tzw. wsad do kotła), a organ prowadzący – pozostałe koszty wytworzenia i dostarczenia produktów, czy także innych usług firmy cateringowej. Publiczne przedszkola nie mogą pobierać w zakresie wyżywienia innych opłat niż określone w art. 52 ust. 12 UoFZO, co wprost wynika z treści art. 52 ust. 13 UoFZO. Regulacje dotyczące opłat za posiłki w publicznych przedszkolach są jednakowe dla wszystkich organów prowadzących.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych