PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

19.11.2020FINANSE I DOTACJE
Prowadzimy niepubliczną szkołę dla dorosłych. Od początku roku szkolnego 2020/2021 prowadzimy nauczanie zdalne (na podstawie rekomendacji Sanepidu). Jak w tej sytuacji mamy wykazać uczniów do dotacji? Przepisy mówią, że należy odnieść się do ostatniego okresu nauki w szkole, czyli do frekwencji za październik, ewentualnie za wrzesień (w październiku zajęć stacjonarnych było mniej niż 40% ogółu zajęć). Nasi uczniowie w ogóle nie mieli zajęć stacjonarnych, cały czas uczą się zdalnie. Jaki w tym wypadku powinniśmy obrać punkt odniesienia?

Przepisy § 10 ust. 9 -12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) o dotowaniu szkół niepublicznych dla dorosłych w czasie ograniczenia zajęć nie regulują takiej sytuacji, że w bieżącym roku szkolnym w ogóle nie były prowadzone stacjonarne zajęcia. W tej sytuacji należałoby przyjąć, że zastosowanie ma art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2020 r., poz. 2029, zgodnie z którym dotacja przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu – w tym przypadku realizowanych w zdalny lub inny przyjęty sposób.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych