PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

26.11.2020FINANSE I DOTACJE
Opłaciłam pozew z Sądu Rejonowego, ale po czasie kwota opłaconego pozwu została zwrócona na nasze konto bankowe. Jak poprawnie zaksięgować tę operację?

W przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1053 ze zm.) paragraf 063 obejmuje wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Do kosztów postępowania sądowego należy m.in. opłata od pozwu, zgodnie z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 755 ze zm.). W związku z tym jej zwrot należy zakwalifikować do paragrafu 063. Z kolei w razie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jeżeli wydatki na opłatę sądową zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, to ich zwrot jest pozostałym przychodem związanym z działalnością – art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020r., poz.1426 ze zm.).  

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych