PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

05.02.2021FINANSE I DOTACJE
Faktura za energię elektryczną została wystawiona dnia 30 grudnia 2020 roku (energia wykorzystana w 2020 roku). Została zapłacona dnia 3 stycznia 2021 roku. Czy powinna być rozliczona w dotacji za rok  2020 czy za rok 2021?

Zgodnie z art. 35 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2020 r., poz. 2029, dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, poniesionych w roku budżetowym, na który dotacja została udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotyczą te zadania. W związku z tym wydatek poniesiony w styczniu 2021 r. (chociaż dotyczy 2020 r) może zostać sfinansowany jedynie z dotacji przyznanej na 2021 r.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych