PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

15.02.2021FINANSE I DOTACJE
Czy dyrektor przedszkola niepublicznego, będący zarówno nauczycielem w tymże przedszkolu, może opłacać własny ZUS razem z pozostałymi pracownikami? Jaka jest maksymalna kwota wynagrodzenia dla dyrektora przedszkola po 1.09.2020 roku? Proszę o podanie konkretnej kwoty netto.

W pytaniu nie podano informacji, że dyrektor i jednocześnie nauczyciel jest zatrudniony na umowę o pracę, a więc na potrzeby udzielenia odpowiedzi przyjęto, że jest osobą fizyczną prowadzącą niepubliczne przedszkole. Wynagrodzenie pobrane z dotacji z tytułu pełnienia funkcji dyrektora i pracy nauczyciela stanowi przychód w kwocie brutto. Nie można udzielić odpowiedzi na pytanie o wynagrodzenie netto dyrektora i nauczyciela, pobranego z dotacji – kwota ta jest uzależniona od nieznanej metody opodatkowania, jaką przyjął dany podatnik. Od 1 września do 31 grudnia 2020 r. kwota brutto wynagrodzenia za wszystkie pełnione funkcje (dyrektora, nauczyciela) w wymiarze 40 godzin tygodniowo, jaka mogła zostać pobrana z dotacji za cały ten okres wykonywania zadań łącznie wyniosła: 4 * 150 % * 184 % * 3.537,80 zł = 39.057,31 zł (art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a i aa oraz ust. 2a i 2b ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2020 r., poz. 2029, art. 30 ust. 3 pkt 4 KN i art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej z dnia 14 lutego 2020 r. na 2020 r., Dz.U. z 2020 r., poz. 571 ze zm.).
Od 1 stycznia 2021 r. w skali roku kalendarzowego wynagrodzenie brutto na ww. warunkach wyniesie łącznie: 12 * 150 % * 184 % * 3.537,80 zł = 117.171,94 zł (art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a i aa oraz ust. 2a i 2b UoFZO, art. 30 ust. 3 pkt 4 KN i art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej z dnia 20 stycznia 2021 r. na rok 2021, Dz.U. z 2021 r., poz. 190).
Praca w niższym wymiarze wymaga proporcjonalnego przeliczenia.
Z pobranego wynagrodzenia (lub ewentualnie innego uzyskiwanego przychodu) osoba fizyczna będąca organem prowadzącym niepubliczne przedszkole oraz jednocześnie dyrektorem i nauczycielem, jako płatnik prowadzący pozarolniczą działalność samodzielnie opłaca swoje składki ZUS na zasadach określonych w art. 4 pkt 2 lit. d) i art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 266) - najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni (art. 47 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy); płatności składek dokonane po tym terminie np. do 15 dnia następnego miesiąca w.w. terminach opłat za pracowników będzie więc spóźniona. 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych