PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

16.02.2021FINANSE I DOTACJE
Czy możemy odliczyć od dotacji zakup paliwa do samochodu będącego środkiem trwałym?

Nie można rozstrzygnąć powyższej kwestii, z uwagi na brak istotnej informacji, do jakich celów jest używany samochód. Przykładowo w sytuacji, gdy statut niepublicznej placówki w ramach zadań opiekuńczych przyznaje uczniom prawo korzystania z dowozów, wówczas wydatek bieżący na paliwo do samochodu używanego do tych dowozów w części, w jakiej służy realizowaniu zadań opiekuńczych placówki, może zostać sfinansowany z dotacji – art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2020 r., poz. 2029. 
Paliwo nie może zostać sfinansowane z dotacji, jeśli wydatek nie służy bezpośrednio uczniom, tylko np. organowi prowadzącemu, organom lub pracownikom placówki (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2018 r., I GSK 2329/18). 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych