PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

23.02.2021FINANSE I DOTACJE
Czy stowarzyszenie non profit może wydatkować środki otrzymane z 1% podatku do stworzenia pracowni informatycznej dla prowadzonej przez siebie szkoły podstawowej? 

Na podstawie art. 27 ust. 2 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Konieczne jest więc ustalenie na podstawie statutu stowarzyszenia non-profit oraz złożonego przez nie wniosku o nadanie statusu OPP, w jaki sposób określiło swoją działalność pożytku publicznego. Jeśli w tych dokumentach widnieje edukacja lub oświata jako działalność pożytku publicznego to wydatek wskazany w pytaniu będzie dopuszczalny (art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy). 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych