PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

23.02.2021FINANSE I DOTACJE
Czy na dziecko niepełnosprawne, które ukończyło 6 lat lub więcej, uczęszczające do przedszkola niepublicznego integracyjnego, przysługuje oprócz tzw. wagi na niepełnosprawność również waga P51 = 0,75 – waga na sześciolatka? 

Niepubliczne przedszkole otrzymuje na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2020 r., poz. 2029. W subwencji dla gminy (oraz w konsekwencji - dotacji dla niepublicznego przedszkola) na ucznia niepełnosprawnego uwzględnia się wagi z tytułu niepełnosprawności oraz także inne wagi, np. P51 = 0,75 dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach; waga nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P66 = 0,250 dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego. Jeśli więc dziecko sześcioletnie lub starsze w przedszkolu nie jest objęte tzw. edukacją domową to stosuje się do niego wagę P51 (załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021, Dz.U. z 2020 r., poz. 2384). 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych