PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

18.03.2021FINANSE I DOTACJE
Czy przejmując prowadzenie szkoły jako osoba fizyczna, od innej osoby fizycznej, odpowiada się za wcześniejsze nieuregulowane zobowiązania osoby prowadzącej? Nadmienię, że aktualnie prowadząca osoba fizyczna nie miała informacji o takich zobowiązaniach. Po kilkunastu miesiącach od przejęcia szkoły nauczyciel wystąpił o zapłatę nieuregulowanych faktur za prowadzenie zajęć. 

Nauczyciel nie zawarł umowy z niepubliczną szkołą, która nie posiada zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, tylko z osobą fizyczną, która w tamtym czasie prowadziła szkołę (art. 8, art. 11 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740). Nowy organ prowadzący jest następcą prawnym, jeśli chodzi o zobowiązania z zakresu prawa pracy, zgodnie z wyraźnym brzmieniem art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, ale już nie w sprawach wynikających z umów cywilnoprawnych, a tylko w ramach umowy cywilnoprawnej nauczyciel mógł wystawić fakturę za wykonaną usługę. Co do zasady, nauczyciela należy poinformować, zalecane jest przekazanie jego stanowiska poprzedniemu organowi prowadzącemu. Wyjątkowo obecny organ prowadzący odpowiada za zobowiązania powstałe przed zmianą organu, gdy taki obowiązek przyjął na siebie w umowie zawartej z poprzednim organem prowadzącym w sprawie przejęcia szkoły (art. 3531 k.c.); jeśli więc strony ją sporządziły, należy przeanalizować jej treść lub poprzedzające ustalenia. 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych