PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

13.04.2021FINANSE I DOTACJE
Czy na dziecko pełnosprawne, które ukończyło sześć lat lub więcej w roku bazowym, uczęszczające do przedszkola niepublicznego, przysługuje waga P51 i/lub P53, jeśli przedszkole jest zlokalizowane na terenie wiejskim lub w mieście do 5 tys. mieszkańców? 

W wyliczeniach dotacji na dziecko pełnosprawne w przedszkolu w każdym wieku nie stosuje się wag (w tym P51, P53) z załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz.U. z 2020 r., poz. 2384), ponieważ dotacja nie jest naliczana w wysokości subwencji oświatowej. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2020 r., poz. 2029 niepubliczne przedszkole otrzymuje na każdego pełnosprawnego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Z kolei w wyliczeniach podstawowej kwoty dotacji bierze się pod uwagę kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez gminę przedszkoli, z wyłączeniem przedszkoli specjalnych, nie zaś przychód gminy z tytułu subwencji oświatowej (art. 12 ust. 1 UoFZO). 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych