PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

02.06.2021FINANSE I DOTACJE
Czy wydatek udokumentowany paragonem z NIP-em nabywcy może być rozliczony z dotacji szkoły niepublicznej? Kwota wydatku nie przekracza 450 zł. 

Sam paragon jest niewystarczający do potwierdzenia poniesienia wymienionego w nim wydatku z dotacji przez organ prowadzący na dopuszczalne cele, wymienione w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2020 r., poz. 2029, ponieważ nie pozwala zidentyfikować nabywcy (m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 listopada 2019 r., I SA/Gl 681/19). Dokonując zapłaty gotówką należałoby zażądać imiennego rachunku lub faktury. Natomiast wyjątkowo płatność potwierdzona paragonem może zostać rozliczona z dotacji, gdy jej beneficjent potwierdzi zapłacenie przez siebie należności np. kartą płatniczą lub przelewem na rzecz wystawcy paragonu i stosownym wydrukiem z rachunku bankowego organu prowadzącego. 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych