PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

28.06.2021FINANSE I DOTACJE
Czy wynagrodzenie chorobowe pracownika może być finansowane z subwencji oświatowej? 

W przypadku niepublicznej jednostki oświatowej, wynagrodzenie pracownika ewentualnie mogłoby być finansowane z dotacji samorządowej, ale nie z subwencji oświatowej (art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2020 r., poz. 2029). Nie każda należność z tytułu zatrudnienia w jednostce oświatowej, obciążająca pracodawcę, może zostać sfinansowana z dotacji samorządowej, a tylko ta, która ma bezpośredni związek z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych (m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 15.12.2016 r., I SA/Gl 807/16 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 25.03.2015 r., I SA/Lu 1066/14). Również wynagrodzenie za pracę może zostać sfinansowane z dotacji, jeżeli stanowi ekwiwalent za wykonaną pracę na rzecz uczniów (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2019 r., I SA/Ol 38/19). Wynagrodzenie chorobowe nie jest wypłacane za wykonanie pracy dydaktycznej, opiekuńczej lub wychowawczej - służy jedynie nauczycielowi, a więc nie powinno być pokrywane z dotacji. 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych