PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

02.07.2021FINANSE I DOTACJE
Czy dyrektor przedszkola niepublicznego ma prawo odebrać dodatek motywacyjny za rzekome nieprawidłowości w dokumentacji? 

Żaden obowiązujący przepis, a w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm., nie reguluje prawa pracownika niepublicznego przedszkola do dodatku motywacyjnego. Jeśli dany pracodawca przewidział przyznawanie takiego nieobowiązkowego składnika wynagrodzenia to musi określić w wewnętrznych regulacjach (np. w statucie przedszkola, w regulaminie wynagradzania) albo w umowie o pracę warunki jego przyznawania oraz czy jakieś okoliczności wpływają na pozbawienie prawa do dodatku, zgodnie z art. 9 § 1 i 2 oraz art. 18 § 1 KP. Ponieważ w pytaniu nie podano, jakie warunki przyznawania lub także odbierania prawa do dodatku motywacyjnego obowiązują w konkretnym niepublicznym przedszkolu, niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy nieprawidłowości w dokumentacji uprawniają pracodawcę do odebrania tego dodatku. Dany pracodawca albo pracownik musi więc samodzielnie zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami pracodawcy albo umowy o pracę w tym zakresie. 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych