PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

03.01.2022FINANSE I DOTACJE
Co oznacza waga P73 w nowym rozporządzeniu MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej? Wynika z treści, że nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych w placówkach innych niż prowadzone przez samorządy. Czy w tej sytuacji możemy odmówić nauczycielowi podjęcia awansu zawodowego?

W przedstawionej sytuacji waga P73 wskazana w projekcie nowego rozporządzenia dotyczącego podziału subwencji oświatowej nie ma znaczenia dla spraw dotyczących wszczęcia stażu na nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Karcie Nauczyciela zasady dotyczące awansu są takie same w szkołach publicznych i niepublicznych.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych